Skip to main content

Release notes för Skolon 2022-2 - nyheter och förbättringar i plattformen - News / Release notes - Skolon Support

Mar 11 2022

Release notes för Skolon 2022-2 - nyheter och förbättringar i plattformen

Authors list


Årets andra release är proppfylld av ett flertal nya funktioner som ger mer kontroll över biblioteket tillsammans med en sprillans ny design för Skolons navbar och fler sök- och filtreringsmöjligheter i biblioteket som gör det ännu enklare för lärare och elever att hitta i plattformen.

Ny funktionalitet

Godkända leverantörer

Varje organisation kan nu välja vilka verktyg som ska gå att använda via Skolon eller inte. Inställningen görs av organisationsadministratörer där man på leverantörsnivå godkänner vilka leverantörer som ska visas i biblioteket och som ska gå att använda i plattformen. 

Mer information om funktionen hittar du här: Godkända leverantörer - en introduktion

Hur du aktiverar funktionen hittar du här:  Aktivera funktionen Godkända leverantörer


Önskemål i biblioteket

Det har blivit ännu enklare att göra rätt inköp via biblioteket som beställare. Användare kan från biblioteket lämna önskemål för de  verktyg som de vill använda. Beställare, skol- och organisationsadministratörer kan se vilka önskemål som lämnats och från vem, för att sedan enkelt kunna beställa licenser till rätt användare. 

Mer information hittar du här: Lägg till önskemål om verktyg i biblioteket samt Se vilka önskemål som finns på ett verktyg

Sammanställning för orgadmins: Se en sammanställning av efterfrågade verktyg

Nya sök och  filtreringsmöjligheter i biblioteket

Filtrering av sökresultat i biblioteket har utökats och man kan nu söka och  filtrera på författare, ISBN-nummer och publiceringsdatum.

Mer information hittar du här: Det här hittar du i biblioteket

Organisationsadmininistratörer kan lägga till fler skolor till användare

Organisationsadministratörer kan nu koppla användare mot fler skolor än deras primärskola direkt från administratörsverktyget. Detta är en användbar funktion exempelvis om en skoladministratör skall kunna administrera fler skolor än sin primära skola eller om en lärare har undervisning på flera skolor, och kopplingarna inte hanteras från elevregistret via en användarsynk.

Mer information hittar du här: Lägga till fler skolor till en användare

Exportera valideringsfil som orgadmin

Som organisationsadministratörer kan du nu enkelt exportera ut en fil som visar alla användare, klasser och grupper som finns i Skolon, samt när informationen senast uppdaterades från användarsynken. Funktionen syftar till att göra det enklare att validera användardata och genomföra eventuell felsökning av användarsynk.

Mer information hittar du här: Exportera valideringsfil

Fixar och förbättringar

Ny design för navbaren

Menyn för att navigera mellan de olika delarna i Skolon har fått en ny, modernare och tydligare, utformning för att göra det enklare att navigera i plattformen.


Yes, this tcket was helpful. No, this article was unhelpful.