Innstillinger for skolen

Innstillinger for skolen

» Finne frem til Skoleadmin - håndtere skolens innstillinger

» Last opp en egen logo av din skole eller kommune

» Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever

» Mine innstillinger - still inn brukerens innstillinger

Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever

På oversikten i skoleadmin, kan du under funksjonsinnstillinger mitt på siden stille inn hvordan Skolon skal vises og brukes av skolens brukere. 

Visa_hur_Skolon_ser_ut_1.png

Klikk på startsiden, som du ser er markert på bildet over. 

Her kan du stille inn om læreren og/eller eleven skal kunne legge til favorittverktøy, widgets (nyttige funksjon som sjekkliste osv.) og om biblioteket med alle verktøy i Skolon skal være synlig eller ikke. 

 

Visa_hur_Skolon_ser_ut_2.png

For å stille inn om funksjoner skal være tilgjengelig og synlig for brukere eller ikke kan du klikke på symbolet med de tre prikkene. Du får opp to knapper: status for lærere og statur for elever. Klikk på knappen ved siden av den respektive teksten for å gjøre synlig eller stenge den av. 

Visa_hur_Skolon_ser_ut_3.png

Om knappen er blå er funksjonen slått på og er den grå så er den steng av.