Verktøy- og lisenshåndtering

Verktøy- og lisenshåndtering

» Se og håndtere skolens lisenser

» Dele ut lisenser til elever eller klasser

» Trekke tilbake lisenser fra klasser eller elever

Dele ut lisenser til elever eller klasser

Her skal vi vise deg hvordan du deler ut lisenser til elever og/eller klasser. Det gjøres på samme måte, uavhengig om det er klasser eller elever det gjelder. 

Start med å: 

1. Logg inn i Skolon. 
2. Gå til min samling og klikk på ikonet for skoleadmin
3. I menyen til venstre klikker du på kategorien verktøy og senere på underkategorien oversikt
4. Foran deg vil du få en oversikt over alle verktøy. Let opp det verktøyet du vil dele ut lisenser for (tips: øverst i siden finner du et søkefelt, så kan du finne verktøyet raskere!) og klikk på verktøyets navn. 

Dela_ut_licens_1.png

Når du klikker deg inn på verktøyet kan du se antall lisenser og hvor mange lisenser som er kjøpt inn, men som ikke er delt ut til noen brukere enda. I eksempelet nedenfor finnes det totalt 10 lisenser som er innkjøpt og det røde tallet viser at det er 1 stk. lisens som ikke er utdelt enda. Klikk på knappen håndter

Dela_ut_licens_2.png

I dette steget ser du enda tydeligere deres lisenser. For å dele ut de lisensene som ikke er felt ut, klikker du på knappen tildel som der i bilde over. 

Dela_ut_licens_3.png

Her vil du opp en ny fane. Øverst i søkefeltet kan du skrive inn navnet på den eleven eller klassen som har tilgang til lisensen. Så fort du begynner å skrive vil systemet i Skolon søke etter treff og ved hvert navn finnes det en rute. Huk av i ruten for den eleven eller klassen som du vil dele ut lisenser i.

 

I det hvite feltet nederst ser du tydelig hvilken bruker eller klasse som er valgt å dele ut lisenser til. Når du er ferdig klikker du enkelt på tildel

Tips: Ved knappen for å dele ut lisenser er det en rute for å legge til i samling ferdigutfylt. Det betyr at så fort du har klikket på tildel vil verktøyet finnes i brukerens samling og vises der. Smart ikke sang?