Datavisualisering

Datavisualisering

» FAQ Datavisualisering 2.0

» Datavisualisering 2.0

» Finne frem i Skolons datavisualisering

Finne frem i Skolons datavisualisering

Den nye lovgivningen for personverndata, GDPR, innebærer et økt sikkerhetsansvar for norske skoler og kommuner når det gjelder håndtering av brukerdata. 

Skolon sine unike funksjoner gir muligheten å kontrollere all sin brukerdata i digitale skolevertkyø - på en helt ny måte. 

Datavisualisering_1.png

Om du er administrator i Skolon og din skole eller kommune har aktivert Skolons datavisualiseringsverktøy, kan du se dette enkelt ved at du har et ikon i din samling som heter datavisualisering. Det er dette verktøyet som du har mulighet å håndtere bruker data i deres digitale skoleverktøy i Skolon, som for eksempel se hvilke verktøy som har hvilke informasjon, stoppe og redigere data, samt få ut rapporter. 

Klikk på ikonet for datavisualisering, så kommer du rett til funksjonen med et klikk!