Bibliotek

Bibliotek

» For deg

» Startsiden i biblioteket

» Hva betyr de ulike ikonene i biblioteket?

» Prøv demoversjonen av et verktøy i biblioteket

» Søk etter verktøy.

» Tips din skole.

Hva betyr de ulike ikonene i biblioteket?

biblioteket vil du kunne se små symboler i tilknytning til verktøyet. De vil hjelpe deg å ta i bruk verktøyet raskt. 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._14.42.50.png

Ikonene:

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._14.25.32.png 

Webverktøy

Verktøyet startes og brukes direkte i webleseren.

 

 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._14.24.36.png 

Skolon resultat

Verktøyet støttes av Skolon resultat.

 

 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._14.24.26.png 

Nedlastbar

Verktøyet kan lastes ned til din enhet og brukes lokalt.

 

 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._14.23.41.png 

Innholdsfortegnelse

Dette ikonet viser at verktøyet har en innholdsfortegnelse.