Bibliotek

Bibliotek

» For deg

» Startsiden i biblioteket

» Hva betyr de ulike ikonene i biblioteket?

» Prøv demoversjonen av et verktøy i biblioteket

» Søk etter verktøy.

» Tips din skole.

Prøv demoversjonen av et verktøy i biblioteket

Ønsker du å prøve et verktøy i Skolon? Flere av verktøyene i biblioteket er mulig å prøve gjennom en demoversjon. Du ser allerede i biblioteket en oversikt over hvilket verktøy som har en demoversjon tilgjengelig. 

Slik gjør du det: 

1. Klikk på ikonet for biblioreket i hovedmenyen (ikonet med fire firkanter). 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._15.07.02.png

2. Klikk på verktøyet i biblioteket som du vil vite mer om. Inne i verktøyet vil du se i høyre hjørne en informasjonsrute. Her klikker du på start demo. I parantesen kan du se hvor lenge du kan teste verktøyet. 

Etter at du har valgt å starte en demoversjon finner du verktøyet i din samling, akkurat som alle dine andre verktøy. 

Ska_rmavbild_2018-08-20_kl._15.04.57.png