Kom igang

Kom igang

» Komme i gang med et verktøy i din samling

» Logg inn på Skolon

Komme i gang med et verktøy i din samling

Det å komme i gang og starte et verktøy i Skolon er enkelt! Når du er logget inn i Skolon, havner du direkte inn i det som heter min samling. Her finner du alle verktøy som du kan ta i bruk. 

Slik starter du et verktøy: 

1. Klikk på ikonet for verktøyet som du vil starte, så er du inne. 

Starta_ett_verktyg_1.png

2. Når du er inne i verktøyet og arbeidet med det, vil det alltid i høyre hjørne finnes en Skolonknapp. Hvis du klikker på knappen vil du få frem alle dine tilgjengelige verktøy som finnes i din samling. Herifra kan du direkte hoppe inn i et nytt verktøy eller velge å gå tilbake til din samling i Skolon. 

Starta_ett_verktyg_2.png