Bibliotek

Bibliotek

» For deg

» Startsiden i biblioteket

» Hva betyr de ulike ikonene i biblioteket?

» Prøv demoversjonen av et verktøy i biblioteket

» Søk etter verktøy.

» Tips din skole.

Startsiden i biblioteket

I Skolon sitt bibliotek blir det mulig for deg som lærer å finne ny inspirasjon gjeldende digitale læremiddel og verktøy. Biblioteket er indelt i tre deler: Start, For deg og Utforsk.

Startsiden_i_bibliteket.jpg

Det første som møter deg når du går inn i biblioteket er startsiden. Allerede her kan du søke etter verktøy i søkefeltet som finnes øverst på siden. Du får samt et raskt overblikk på anbefaltinger og nyheter omhandlet digitale verktøy og læremiddel. 

Herifra kan du deretter klikke deg videre inn på for deg og utforsk