Kom igang

Kom igang

» Komme igang med et verktøy i din samling

» Slik logger du deg inn i Skolon.

Komme igang med et verktøy i din samling

Det å komme igang og starte et verktøy i Skolon er enkelt! Når du er logget inn i Skolon, havner du direkte i det som heter min samling. Her finner du alle verktøy som du kan ta i bruk. 

Slik starter du et verktøy: 

1. Klikk på ikonet for verktøyet som du vil starte, så er du inne. 

Starta_ett_verktyg_1.png

2. Når du er inne i verktøyet og arbeidet med det, vil det alltid i høyre hjørne finnes en Skolonknapp. Hvis du klikker på knappen vil du få frem alle dine tilgjengelige verktøy som finnes i din samling. Herifra kan du direkte hoppe inn i et nytt verktøy eller velge å gå tilbake til Skolon. 

Starta_ett_verktyg_2.png

3. Hvis et verktøy i din samling har et lite symbol på seg (se eksempel nedenfor), betyr det at verktøyet har en innholdsfortegnelse. Hvis du klikker på symbolet vil du få opp innholdsfortegnelsen. 

Starta_ett_verktyg_3.png

4. Nå vil du ha innholdsfortegnelse foran deg. Velg den siden eller kapittelet du vil gå gjennom ved å klikke direkte på teksten

Pilene i høyre hjørne betyr at du kan åpne opp og se flere sider. 
Symbolene til venstre betyr at du kan dele siden eller kapittelet videre til andre brukere. 

Starta_ett_verktyg_4.png