Introduksjon

Introduksjon

» Dette innebærer det å være administrator i Skolon

Dette innebærer det å være administrator i Skolon

Administrato_r_min_samling_GRUND.png

Som administrator har du ikonet for skoleadmin automatisk i din samling. Her når du skolens innstillinger og har mulighet å håndtere verktøy, lisenser og brukere. 
du kommer i gang ved å klikke på ikonet. 

Er du allerede administrator i Skolon eller kommer du snart til å bli det? Da er du på helt rett side! Her har du alt du har mulighet å gjøre med administratorkonto i Skolon. 

Funksjoner som en administrator i Skolon har: 

- Håndtere alle brukere, klasser og gruppe på en plass. 

- Få en samlet oversikt over alle lisenser: hvor mange dere har på skolen, hvilke type av lisens og hvor lenge den gjelder. 

- Håndtere alle lisenser for ulike leverandører på en plass. Dele ut lisenser med et klikk til rett bruker, klasse eller gruppe, samt mulighet å dra tilbake lisenser. 

- Legge til egne, lokale verktøy for skolens brukere. 

- Ta i bruk Skolon sitt datavisualiseringsverktøy (for skoler som har denne funksjonene aktivert).

Funksjoner som administrator og lærer har:

 

 

Funksjoner som administrator har og som eleven og læreren også har: 

- En innlogging til alt du trenger digitalt. 

- Samle alle dine digitale verktøy og læremiddel på en plass og komme igang med de ved ett klikk. 

- Hoppe og bytte enkelt mellom dine ulike verktøy. 

- Prøve demoversjoner av nye spennende verktøy. 

- Finne nye verktøy i biblioteket og påvirke hvilke verktøy du skal kunne bruke på din skole. 

- Bruke smarte dyplenker til dine digitale læremiddel: Nå frem til akkurat der du vil i et læremiddel, bruke søkefunksjonen for å finne det fager du vil vite mer om, samt dele dyplenker til andre.