Datavisualisering

Datavisualisering

» FAQ Datavisualisering 2.0

» Datavisualisering 2.0

» Finne frem i Skolons datavisualisering

FAQ Datavisualisering 2.0

Slik håndterer du Datavisualisering i Skolon.

Slik åpner du Datavisualisering 2.0
1. Logg inn i Skolon
2. I din samling ser du et verktøy som har et skjold som ikon
3. Klikk på verktøyet for å åpne Datavisualisering. 

 

Datavisualisering_1.png

Last ned en rapport for et verktøy
1. Åpne Datavisualisering
2. Åpne verktøyet/leverandøren ved å klikke på det
3. For å finne verktøyet du vil laste ned en rapport for, kan du gjøre det på to måter
    a. Søk etter verktøyet i søkefeltet
    b. Klikk på leverandør og finn så verktøyet
4. Klikk på "Rapport"-knappen og det vil lastes ned en PDF med de brukerne som har sendt data til verktøyet. 

Datavisualisering_2.png

Last ned en rapport for en bruker
1. Åpne Datavisualisering
2. For å finne brukeren du ønsker å laste en rapport for kan du finne den på to måter: 
    a. Søk etter brukeren i søkefeltet
    b. Klikk på brukere, klikk så på den klassen brukeren tilhører, for å videre klikke på rett                    bruker. 

Datavisualisering_3.png

3. Klikk på "rapport"-knappen og det vil lastes ned en PDF med de verktøyene som brukerens data sendes til. 

Datavisualisering_4.png

Stopp muligheten for verktøy å hente ut data
1. Åpne Datavisualisering
2. Åpne verktøyet 
3. For å finne verktøyet du vil laste ned en rapport for, kan du gjøre det på to måter
    a. Søk etter verktøyet i søkefeltet
    b. Klikk på leverandøren for så å klikke på verktøyet. 
4. Klikk på den røde hånden
5. Verifisere at du ønsker å stoppe data
6. Nå sendes det ikke ny data til leverandøren lenger. 

Datavisualisering_5.png

Datavisualisering_6.png

Datavisualisering_7.png

Stopp en bruker fra å sende ut data
1. Åpne Datavisualisering 
2. For å finne frem til brukeren du ønsker å laste ned en rapport for, kan du gjøre dette på to måter
    a. Søk etter brukeren i søkefeltet
    b. Klikk på brukere, klikk på den klassen brukeren hører til, klikk på rett brukeren
3. Klikk på den røde hånden
4. Verifiser at du ønsker å stoppe data
5. Nå sendes ikke ny data om brukeren mer

Datavisualisering_4.png