Lokale verktøy

Hvordan du legger til et lokalt verktøy

I Skolon kan du som administrator legge til egne lokale verktøy. Dette betyr at du legger til en link til noe som du vil at brukere skal kunne nå og ta i bruk i Skolon sammen med de øvrige digitale... Les mer   >