Øvrige spørsmål

Slik finner du lisensnøkler til verktøy i Skolon

Noen verktøy i Skolon krever første gang du logger deg på at du fyller inn en så kalt lisensnøkkel. Den må bare fylles inn første gangen du tar i bruk verktøyet og viser at du har rett til å ta i b... Les mer   >