Skolinställningar

Skolinställningar

» Hitta till Skoladmin - hantera skolans inställningar

» Ladda upp egen logga för skolan eller kommunen

» Ställ in hur Skolon ska visas för lärare och elever

» Mina inställningar - ställ in användarnas inställningar

Ställ in hur Skolon ska visas för lärare och elever

På översikten i skoladmin, så kan du under Funktionsinställningar mitt på sidan ställa in hur Skolon ska visas och användas för skolans användare.

Visa_hur_Skolon_ser_ut_1.png

Klicka på Startsida, som du ser är markerat på bilden ovan.

Här kan du ställa in om lärare och/eller elever ska kunna lägga till favoritverktyg, widgets (nyttiga funktioner, så som checklista m.m.) och om Biblioteket med Skolons alla verktyg ska vara synligt eller ej.

Visa_hur_Skolon_ser_ut_2.png

För att ställa in om funktionerna ska vara tillgängliga och synliga för användarna eller inte, så klickar du på symbolen med de tre prickarna. Du får då upp två knappar: Status för lärare och Status för elever. Klicka på knappen bredvid respektive text för att göra synligt eller stänga av.

Visa_hur_Skolon_ser_ut_3.png

Om knappen är blå, så är funktionen påslagen och är den grå så är den avstängd och dold.