Skolon Köp

Skolon Köp

» Intro: Detta är Skolon Köp

» Skapa inköpsrättigheter för användare

» Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via biblioteket

» Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via skoladmin

Intro: Detta är Skolon Köp

Skolon Köp är en funktion för skolor och huvudmän som har avtal med Skolon och som innebär att det är möjligt att göra inköp av digitala tjänster direkt i biblioteket. Majoriteten av tjänsterna som köps via Skolon Köp kommer att kunna levereras direkt till användare, klasser eller grupper i plattformen - med alla fördelar som Skolon erbjuder.

Som budgetansvarig är det möjligt att dela ut inköpsrättigheter till utvalda användare, samt sätta en budget som de kan spendera. Användaren blir då inköpare i Skolon och kan därefter beställa digitala tjänster direkt genom biblioteket.

Läs mer i artiklarna till vänster om hur du som administratör i Skolon kan göra inköp av digitala lärresurser direkt i Skolon.