Skolon Köp

Skolon Köp

» Intro: Detta är Skolon Köp

» Skapa inköpsrättigheter för användare

» Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via biblioteket

» Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via skoladmin

Intro: Detta är Skolon Köp

Skolon Köp gör det möjligt för skolor och huvudmän att göra inköp av digitala produkter direkt från biblioteket i Skolon. För att använda Skolon Köp måste din skola eller huvudman ha ett ramavtal med Skolon för inköp. Majoriteten av de produkter som finns i biblioteket kan levereras via plattformen direkt till användare, klasser och grupper. Så fort köpet är avslutat finns med andra ord produkterna tillgängliga i “Min samling” för valda användare och verktyget kan användas med ett klick. 

För att kunna göra inköp måste du som användare ha inköpsrättigheter. Inköpsrättigheter delas ut av budgetansvarig, som samtidigt sätter en budget som kan spenderas för inköp. Användaren blir då inköpare i Skolon och kan därefter beställa produkter direkt genom biblioteket.

Läs mer i artiklarna till vänster om hur du sätter upp inköpsrättigheter och genomför köp i Skolon.