Nyttiga länkar

Nyttiga länkar

» Skolons enkla onlineutbildning - så kommer du igång

» Hur du fyller i din Excel-fil och vad den ska innehålla

» Så loggar du in i Skolon

» "Min samling" - så fungerar din startsida i Skolon

» Starta verktyg för användning terminen ut

Hur du fyller i din Excel-fil och vad den ska innehålla

Att lägga till användare med Skolon Snabbspår är möjligt att göra på två olika sätt. Om du vill skapa många användare på samma gång, så är detta lättast att göra via denna funktion, vilket innebär att du importerar flera användare via Excel-fil (xls-, xlsx- eller csv-format går bra).  

Instruktionsfilmen nedan beskriver hur du ska fylla i din Excel-fil och vad som ska finnas med. 

 

Bra att veta vid skapande av Excel-fil:

 • Lärare och elever behöver ligga i en varsin fil, eftersom de är två olika typer av konton. Se till att samtliga lärare du vill skapa ett konto för ligger i en och samma fil, likaså elever. Alltså; en samlad fil för lärare och en samlad fil för elever.
 • Uppgifter som behövs för att skapa ett konto är:
  • Förnamn,
  • efternamn
  • mailadress och
  • klasstillhörighet.
  • Dessa ska vara i en varsin kolumn, d.v.s. minst fyra kolumner totalt.

OBSERVERA ATT:

Klasstillhörighet krävs då det är väldigt vanligt att digitala verktyg i Skolon tilldelas på klassnivå, vilket också berör våra 90-dagars demoversioner. Klasserna skapas sedan automatiskt i Skolon med tillhörande elever och lärare. Kopplingar till flera klasser för lärare kan göras i efterhand.

 

Du hittar en exempelfil att ladda ned här. Exempel på hur en fil kan se ut:

Importera_anva_ndare_-_exempel_pa__fil.png

 

När du är klar med dina filer för lärare och elever går du vidare till supportartikeln “Ladda upp filer för att skapa nya användare” och följer instruktionerna.