Administratör

Administratör

» Starta demo som administratör

» Lägg till ett lokalt verktyg i Skolon

» Det här är Lokala verktyg i Skolon

» Lägg till eller ta bort elever och lärare i klasser

» Se och hantera skolans licenser

» Dela ut licens till elev eller klass

» Ladda upp filer för att skapa nya användare

» Skapa konto till enskild användare

» Återställa lösenord för en eller flera användare

Det här är Lokala verktyg i Skolon

I Skolons bibliotek och licenshantering finns de leverantörer som har integrerat sitt/sina läromedel till Skolon. Du som har ett administratörskonto har möjlighet att lägga till ytterligare verktyg genom funktionen lokala verktyg.

Det innebär att så länge du har en länk till någonting som du vill att lärarna och eleverna ska kunna nå genom Skolon, så kan du lägga upp denna länk som just ett lokalt verktyg. Det kan vara en länk till exempelvis ett läromedel, en webbsida eller ert intranät. Det innebär att användarna får möjlighet att använda allt som de behöver på ett och samma ställe - i Skolon.

Att lägga upp ett lokalt verktyg är enkelt och du kan ställa in vilka användare som ska kunna nå vilket verktyg. Läs mer om hur du lägger upp lokala verktyg här.