Skolinställningar

Skolinställningar

» Hitta till Skoladmin - hantera skolans inställningar

» Ladda upp egen logga för skolan eller kommunen

» Aktivera Dela till Classroom/Teams för din huvudman eller skola

» Ställ in hur Skolon ska visas för lärare och elever

» Mina inställningar - ställ in användarnas inställningar

Aktivera Dela till Classroom/Teams för din huvudman eller skola

För att använda funktionerna Dela till Classroom eller Dela till Teams måste de aktiveras från administratörspanelen. Detta kan göras för hela organisationen samtidigt eller på enskilda skolor.

Observera att du måste ha rättigheter som skol- eller organisationsadministratör för att kunna aktivear funktionerna.

Så här gör du

1. Gå in på Skoladmin från din Samling

2. Navigera till den övergripande organisationsnivån

3. Gå in på funktionsinställningar för Dela till Classroom/Microsoft Teams

Screenshot_2020-05-05_at_15.54.43.png

4. Välj vilken eller vilka skolor som ska ha tillgång till funktionaliteten

Screenshot_2020-05-05_at_15.54.28.png

 

Möjlighet att slå på och av funktionaliteten för en enskild skola finns under Funktionsinställningar för respektive skola under Skoladmin. 

Screenshot_2020-05-05_at_15.52.57.png