Mina Klasser

Mina Klasser

» Mina Klasser Pro - Lokala verktyg

» Mina Klasser - överblick över dina elever och grupper

» Mina Klasser Pro - tilläggsfunktion för bättre överblick över användandet av verktyg

Mina Klasser Pro - Lokala verktyg

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till, är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. 

I Mina Klasser Pro kan du som lärare se hur många öppningar dina elever har på de lokala verktyg som finns i din samling.

I vyn där du ser vilka klasser och grupper du är kopplad till och de verktyg som eleverna har tillgång till är de lokala verktygen markerade med en liten symbol i det vänstra hörnet.

Screenshot_2020-05-06_at_06.56.07.png

Om du trycker på ett lokalt verktyg kan du i nästa vy se..

  • Hur många elever som har använt verktyget
  • Hur många gånger verktyget öppnats totalt
  • Hur många gånger verktyget öppnats per elev

Screenshot_2020-05-06_at_06.50.36.png

Med filterfunktionen kan du även ändra datumintervallet, samt vilka användare som ska visas i listan.