Kom igång

Kom igång

» Starta ett verktyg i din samling

» Logga in i Skolon

Starta ett verktyg i din samling

Att komma igång och starta ett verktyg i Skolon är enkelt! När du har loggat in i Skolon, så hamnar du direkt i det som kallas Min samling. Här finns alla de verktyg som du kan använda.

För att starta ett verktyg gör du såhär:

1. Klicka på ikonen för verktyget du vill starta, så kommer du direkt in i det.

Starta_ett_verktyg_1.png


2. När du är inne i verktyget och arbetar med det, så finns det uppe i höger kant en Skolonknapp. Om du klickar på knappen, så får du fram alla dina verktyg som finns i din samling. Här kan du direkt hoppa in i ett av dina andra verktyg eller att välja att gå tillbaka till Skolon.

Starta_ett_verktyg_2.png


3. Om ett verktyg i din samling har en liten symbol på sig (se exempel nedan), så betyder det att verktyget har en innehållsförteckning. Om du klickar på symbolen, så får du upp innehållsförteckningen.

Starta_ett_verktyg_3.png


4. Nu får du upp innehållsförteckningen framför dig. Välj på den sida eller kapitel du vill nå genom att klicka direkt på texten.

Pilarna i höger kant betyder att du kan öppna upp och se fler sidor.
Symbolen bredvid till vänster betyder att du kan dela sidan eller kapitlet vidare till andra användare.

Starta_ett_verktyg_4.png