Arbeta smart med dina skolverktyg

Arbeta smart med dina skolverktyg

» Verktygsgrupper och aktiv verktygsgrupp

Verktygsgrupper och aktiv verktygsgrupp

Verktygsgrupper

Skolons verktygsgrupper gör det möjligt att välja de klasser och undervisningsgrupper som används i ett verktyg redan när användaren är i Skolon. Det görs för att få ett enklare flöde ute i verktyget.

Hantering av verktygsgrupper är endast tillgängligt för de verktyg som har stöd för det. I Skoladmin kan du som Skoladmin markera de grupper du vill använda som verktygsgrupper. Delar du, eller en skoladministratör, ut en licens till en klass eller undervisningsgrupp blir gruppen automatiskt tillagd som verktygsgrupp.

Lärare kan, via sin samling, välja bland sina grupper vilka som ska vara aktiva verktygsgrupper. Lärarna når denna funktion genom att högerklicka på ett verktyg i "Min Samling".

Det är upp till varje leverantör att hantera informationen om vilka som är verktygsgrupper. Exempelvis kan listningen av grupper i verktyget begränsas till de grupper som är markerade som verktygsgrupper.

 

Aktiv verktygsgrupp

Förutom att stödja verktygsgrupper kan ett verktyg också begära "aktiv verktygsgrupp". I sådant fall måste en av verktygsgrupperna väljas som aktiv grupp innan man når verktyget via Skolon. Dialogen för detta val visas i "min samling".

I de fall en elev bara är med i en verktygsgrupp behöver inget val göras. Den får den verktygsgruppen tilldelad automatiskt.

Lärare får alltid upp dialogen för att välja aktiv grupp. Via dialogen för val av aktiv grupp kan läraren enkelt lägga till och ta bort verktygsgrupper.

__

Ska_rmavbild_2019-03-01_kl._14.47.31.png

Klicka på - Hantera grupper - för att lägga till eller ta bort aktiva grupper. 

__

Ska_rmavbild_2019-03-01_kl._14.47.43.png

Klicka på + eller - för att lägga till eller ta bort. Tryck sedan på Klar för att spara dina val.