Mina Klasser

Mina Klasser

» Mina Klasser - överblick över dina elever och grupper

» Mina Klasser Pro - tilläggsfunktion för bättre överblick över användandet av verktyg

Mina Klasser - överblick över dina elever och grupper

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till, är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. För skolor och kommuner som har betalversionen Skolon Pro, så finns även funktionen Mina Klasser Pro, med ännu smartare tilläggsfunktionalitet. Här kan du läsa mer om Mina Klasser Pro.

 

Mina Klasser

Du kan se:

- Dina kopplade klasser och grupper, samt eleverna i dessa

- Vilka verktyg som eleverna har tillgång till

 

Mina_Klasser_1.png

Bild ovan: Så här ser vyn ut för alla lärare och administratörer - ikonen för Mina Klasser hittar du uppe i huvudmenyn. När du klickar på den, får du en tydlig överblick över dina kopplade klasser, grupper och tillgängliga verktyg. Om du klickar på en klass eller grupp kan du också se vilka elever som finns i vilken klass/grupp och vilka verktyg som varje elev har tillgång till.