Mina Klasser

Mina Klasser

» Mina Klasser - överblick över dina elever och grupper

» Mina Klasser Pro - tilläggsfunktion för bättre överblick över användandet av verktyg

Mina Klasser Pro - tilläggsfunktion för bättre överblick över användandet av verktyg

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till, är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. För skolor och kommuner som har betalversionen Skolon Pro, så finns även funktionen Mina Klasser Pro, med ännu smartare tilläggsfunktionalitet. 
Läs mer om skillnaden mellan varianterna här nedan.

 

Mina Klasser

Du kan se:

- Dina kopplade klasser och grupper, samt eleverna i dessa

- Vilka verktyg som eleverna har tillgång till

 

Mina_Klasser_1.png

Bild ovan: Så här ser vyn ut för alla lärare och administratörer - ikonen för Mina Klasser hittar du uppe i huvudmenyn. När du klickar på den, får du en tydlig överblick över dina kopplade klasser, grupper och tillgängliga verktyg. Om du klickar på en klass eller grupp kan du också se vilka elever som finns i vilken klass/grupp och vilka verktyg som varje elev har tillgång till.

 

Mina Klasser Pro

Du kan se:

- Dina kopplade klasser och grupper, samt eleverna i dessa (samma som bilden ovan)

- Vilka verktyg som eleverna har tillgång till (samma som bilden ovan)

- Vilka elever som är aktiva just nu och när de senast var aktiva

- Se vilket verktyg eleven är aktiv i just nu och/eller vilket verktyg de senast var aktiva i

- Filtrera på verktyg och se elevers aktivitet i ditt valda verktyg

- Se mest besökta djuplänkar i ett verktyg

- Se statistik om verktyg

 

Bild nedan:
Klicka på en av dina klasser eller grupper
i översikten, så får du möjlighet att se dina elevers aktivitet. Grönmarkerade användare visar elever som är aktiva just nu, samt vilket verktyg de arbetar i och på övriga användare kan du istället se när de senast var aktiva.

Mina_Klasser_Pro_1.png

 

Om du klickar dig in på en enskild användare, kan du se senast aktivitet, kopplade klasser och grupper, samt aktivitet i sina verktyg:

Mina_Klasser_Pro_2.png

 

Inne på en klass/grupp kan du på knappen Filtrera uppe till höger se statistik rörande din klass/grupps aktivitet:

Mina_Klasser_Pro_3.png

 

Vill du veta mer om Mina Klasser och/eller Mina Klasser Pro och om hur du/ni kan få tillgång till Pro-funktionerna?
Vi hjälper dig gärna!
Välkommen att höra av dig till vår support här.