Datavisualisering

FAQ Datavisualiseringen 2.0

Så här hanterar du Datavisualiseringen i Skolon. Så öppnar du Datavisualiseraren 2.01. Logga in till Skolon2. I din samling ser du ett verktyg som har en sköld som en ikon3. Klicka på verktyget för... Läs mer   >

Datavisualisering 2.0

Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett ökat säkerhetsansvar för svenska skolor och kommuner när det gäller hantering av användardata.   Skolons unika funktioner ger möjligheten att kontrollera a... Läs mer   >

Hitta till Skolon datavisualisering

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett ökat säkerhetsansvar för svenska skolor och kommuner när det gäller hantering av användardata.   Skolons unika funktioner ger möjligheten att kontr... Läs mer   >