Skolon Köp

Intro: Detta är Skolon Köp

Skolon Köp är en funktion för skolor och huvudmän som har avtal med Skolon och som innebär att det är möjligt att göra inköp av digitala tjänster direkt i biblioteket. Majoriteten av tjänsterna som... Läs mer   >

Skapa inköpsrättigheter för användare

Du som är budgetansvarig har möjlighet att dela ut inköpsrättigheter till Skolonadministratörer som ska kunna utföra köp av digitala verktyg i Skolon. För att ge en administratör rättigheter att g... Läs mer   >

Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via biblioteket

För att köra inköp av digitala verktyg i Skolon behöver du vara administratör och ha fått inköpsrättigheter utdelade till dig av budgetansvarig i Skolon. Endast valda användare av budgetansvarig ka... Läs mer   >

Så gör du ett köp av digitala verktyg i Skolon via skoladmin

För att köra inköp av digitala verktyg i Skolon behöver du vara administratör och ha fått inköpsrättigheter utdelade till dig av budgetansvarig i Skolon. Endast valda användare av budgetansvarig ka... Läs mer   >