Skip to main content

Datavisualisering 2.0 - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Datavisualisering 2.0

Authors list

Dataskyddsförordningen, GDPR, innebär ett ökat säkerhetsansvar för svenska skolor och kommuner när det gäller hantering av användardata.  

Skolons unika funktioner ger möjligheten att kontrollera all sin användardata i digitala skolverktyg - på ett helt nytt sätt. Det görs genom Skolon Datavisualisering, som är en tilläggsfunktion för skolor och kommuner och som administratörer i sin tur har tillgång till.

Skolon Datavisualisering 2.0 lanserades i slutet av april 2019.

 

Nyheter för Skolon Datavisualisering 2.0:

Allmänt

 • Nytt utseende med en bättre överblick för att hitta det man söker snabbare.
 • Noderna presenteras vertikalt, vilket ger mer plats för att exempelvis visa en skolas klasser.
 • Vald organisation/skola/klass/verktyg innehåller nu statistik, som till exempel antal användare på en skola eller antal skolor i en organisation.

 

Verktygsläge

 • För varje utvecklare kan man nu se vilka verktyg som finns tillgängliga och hur många användare som har tillgång till respektive verktyg.
 • Varje verktyg visar också hur många av användarna som har använt verktyget och vilka som har det i sin samling.
 • Från varje verktyg kan man ta sig direkt in i licenshanteringen med ett klick.
 • För varje utvecklare kan man se vilka användare som delat data, samt vilken data de delat.
 • Man kan också se vilka av dessa användare som fortfarande har tillgång till partnerns verktyg.
 • Man kan enkelt söka efter användare.
 • Underleverantörer kommer att visas under respektive utvecklare.

 

Användarläge

 • För varje användare kommer alla tillgängliga verktyg visas tillsammans med de verktyg man delat data med tidigare.
 • Man kan se delad data, om användaren har tillgång till verktyget idag, om användaren öppnat verktyget samt om verktyget finns i användarens samling.

 

Vill du veta mer om hur du/ni får tillgång till Skolons datavisualiseringsverktyg?
Kontakta gärna vår support här.
Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.