Skip to main content

Lärarrummet/Mina Klasser - en överblick över dina elever - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Lärarrummet - Skolon Support

Lärarrummet/Mina Klasser - en överblick över dina elever

Authors list

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till via "Lärarrummet", är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. För skolor och kommuner som har betalversionen Skolon Pro, så finns även funktionen Mina Klasser Pro, med ännu smartare tilläggsfunktionalitet. Här kan du läsa mer om Mina Klasser Pro.

 

Mina Klasser

Du kan se:

- Dina kopplade klasser och grupper, samt eleverna i dessa

- Vilka verktyg som eleverna har tillgång till

 


Bild ovan: Så här ser vyn ut för alla lärare och administratörer - ikonen för Lärarrummet med Mina Klasser hittar du uppe i huvudmenyn. När du klickar på den, får du en tydlig överblick över dina kopplade klasser, grupper och tillgängliga verktyg. Om du klickar på en klass eller grupp kan du också se vilka elever som finns i vilken klass/grupp och vilka verktyg som varje elev har tillgång till.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.