Skip to main content

Lärarrummet/Mina Klasser Pro - Lokala verktyg - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Lärarrummet - Skolon Support

Lärarrummet/Mina Klasser Pro - Lokala verktyg

Authors list

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till via "Lärarrummet", är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. 

I Mina Klasser Pro kan du som lärare se hur många öppningar dina elever har på de lokala verktyg som finns i din samling.

I vyn där du ser vilka klasser och grupper du är kopplad till och de verktyg som eleverna har tillgång till är de lokala verktygen markerade med en liten symbol i det vänstra hörnet.


Ett lokalt verktyg markeras med denna symbol.Om du trycker på ett lokalt verktyg kan du i nästa vy se..

  • Hur många elever som har använt verktyget
  • Hur många gånger verktyget öppnats totalt
  • Hur många gånger verktyget öppnats per elev


Med filterfunktionen kan du även ändra datumintervallet, samt vilka användare som ska visas i listan.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.