Skip to main content

Mina Klasser Pro - Lokala verktyg - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Mina klasser - Skolon Support

Mina Klasser Pro - Lokala verktyg

Authors list

Med funktionen Mina Klasser, som alla lärare och administratörer har tillgång till via Lärarrummet, är det möjligt att få en tydlig överblick över de elever och klasser/grupper som är kopplade till dig som läraranvändare. 

I Mina Klasser Pro kan du som lärare se hur många öppningar dina elever har på de lokala verktyg som finns i din samling.

I vyn där du ser vilka klasser och grupper du är kopplad till och de verktyg som eleverna har tillgång till är de lokala verktygen markerade med en liten symbol i det vänstra hörnet.

Om du trycker på ett lokalt verktyg kan du i nästa vy se..

  • Hur många elever som har använt verktyget
  • Hur många gånger verktyget öppnats totalt
  • Hur många gånger verktyget öppnats per elev

Med filterfunktionen kan du även ändra datumintervallet, samt vilka användare som ska visas i listan.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.