Skip to main content

Rollbeskrivningar i Skolon - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Översikt - Skolon Support

Rollbeskrivningar i Skolon

Authors list

Organisationsadministratör

Rollen har fullständiga rättigheter i systemet med möjlighet att konfigurera systemet, tilldela rättigheter, hantera och tilldela licenser och verktyg samt följa upp statistik om användning. Om huvudmannen använder Skolon Store för inköp av licenser kan organisationsadministratören även genomföra beställningar för hela huvudmannen och alla skolor i organisationen. Har även tillgång till vyer för orderhistorik och återkommande förnyelser (abonnemang) för att följa upp inköp för hela organisationen samt för enskilda skolor.

Vanliga befattningar som brukar få rollen: IT/IKT-strateg, IT/IKT-samordnare, Utvecklingsledare, Förvaltningsledare, Systemförvaltare, Objektspecialist

Skoladministratör

Rollen har rättigheter i systemet med möjlighet att konfigurera systemet, hantera och tilldela licenser och verktyg samt följa upp statistik om användning. Om skolan använder Skolon Store för inköp av licenser kan en administratör även genomföra beställningar på de skolor användaren är kopplad till, samt har tillgång till vyer för orderhistorik och återkommande förnyelser (abonnemang) för att följa upp inköp lokalt på skolan.

Skoladministratörens roll brukar delas upp i tre områden:

  • Pedagogisk användning - Ha förståelse för den pedagogiska användningen av Skolon för för att kunna stötta lärare och elever i sin användning av Skolon.
  • Administration - Hantera och tilldela licenser och verktyg från Skolons administrativa gränssnitt. Om Skolon Store används görs även admisom i vissa fall fördelas på olika personer på en skola, och i andra i Skolon har huvudsakligen tre uppgifter.
  • Uppföljning - Följa upp användning av de olika verktygen skolan har tillgång via Skolon för till exempel underlag till systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling, kunskapsspridning och även utvärdering av inköpta verktyg.

Vanliga befattningar som brukar få rollen: Skoladministratör/intendent, IT/IKT-pedagog, Rektor, Biträdande rektor, Förstelärare, Lärare med inriktning på digitalisering, användarstödjare för lärplattform


Lärare

Använder Skolon för enkel åtkomst till sina digitala lärresurser och verktyg från Min samling. Kan söka efter verktyg i biblioteket och har möjlighet att starta kostnadsfria demos till sig själv eller ihop med sina elever.

Kan följa upp sina elevers tillgång och användning av deras digitala verktyg via Skolon.

Elev

Använder Skolon för enkel åtkomst till sina digitala lärresurser och verktyg från Min samling. Kan söka efter verktyg i biblioteket och har möjlighet att starta kostnadsfria demos till sig själv.

Vid användning av Skolon Store

Budgetadministratör

Ger möjlighet att skapa inköpsrättigheter för de användare som ska ha möjlighet att göra inköp.

Inköpare

Ger användaren möjlighet att genomföra köp av produkter från biblioteket.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.