Skip to main content

Tilldela huvudmanna- och skollicenser till organisation och skolor - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Licenshantering - Skolon Support

Tilldela huvudmanna- och skollicenser till organisation och skolor

Authors list

Huvudmanna- och skollicenser behöver tilldelas till respektive skola av organisationsadmin. Därutöver behöver skoladmin på respektive  skola tilldela på skolnivå. Detta för att säkerställa att leverantörer inte kan hämta användardata för förprovisionering utan medgivande från aktuell organisation/skola.

Avsnitt 1 i denna artikel gäller för organisationsadmnistratörer, avsnitt 2 gäller för skoladministratörer.

1. Tilldela huvudmannalicens som organisationsadministratör

Öppna skoladminverktyget och välj organisationsnivå (toppnivån) via dropdown menyn.

Klicka på Verktyg och sedan Licenshantering. Byt vy till Verktyg. Leta upp verktyget med den huvudmannalicens som skall tilldelas och klicka in på verktygets rad. Klicka på knappen Hantera.


Klicka därefter på knappen med kugghjulen.

Markera de skolor som skall ta del av licensen, oftast alla. Klicka på Spara.

För att licensen skall nå användarna behöver respektive skoladministratör genomföra följande steg.

 

2. Tilldela huvudmanna/skollicensen till användarna på respektive skola som skoladministratör

I skoladminverktyget, klicka på Verktyg och sedan Verktygshantering. Leta upp aktuellt verktyg, den röda siffran inom parantes visar att det finns en ej tilldelad licens. Klicka på verktygsraden.

Vill du hantera den nya licensen med hjälp av licenspool (rekommenderas) hittar du information här: Hantera tillgång till verktyg med licenspool

Om du inte vill använda licenspool, klicka på knappen Hantera där den röda siffran visar en ej tilldelad licens.


Klicka på Tilldela.


Bocka i rutan och klicka på Tilldela. Bocka ur Lägg till i samling om du inte vill att verktyget skall visas i användarna samling för tillfället. OBS! Det kan ta upp till 10 minuter innan licenserna tilldelats till alla användare.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.