Skip to main content

Användardata saknas i Skolon - Knowledgebase / Vanliga frågor - Skolon Support

Användardata saknas i Skolon

Authors list

I de allra flesta fallen skapas konton till lärare och elever från en integration mellan Skolon och kommunen/skolhuvudmannens elevregister.  Användarna kopplas även till sina skolor baserat på vilka skolor de är kopplade till i elevregistret. Klasser, grupper och placeringar till dessa kommer också från elevregistret. I vissa fall finns integrationer från flera elevregister eller andra källsystem, beroende på hur installationen av Skolon är gjord.  

Integrationen mellan Skolon och elevregister/källsystem körs varje natt. Detta betyder att eventuella uppdateringar som görs i ett elevregister inte syns i Skolon förrän dagen efteråt. Som organisationsadministratör kan du enkelt se all användardatat som finns i Skolon genom att exportera en valideringsfil. Både skol- och organisationsadministratörer kan se användarantal, klasser, grupper och medlemskap i skoladmin.

Nedan finns en kort film som beskriver hur en uppsättning av Skolon brukar se ut för en kommun/skolhuvudman.

Användare saknas i Skolon

Om en eller flera användare saknas i Skolon, börja med att säkerställa att användarna är korrekt upplagda med fullständig information i ert elevregister. Beroende på vilket elevregister/källsystem som används kan det se lite olika ut, notera även att begreppen för de olika inställningarna kan skilja sig beroende på leverantören av systemet. I de allra flesta fallen måste följande information finnas med för respektive användartyp:

Personal

  • Fullständig användarinformation (förnamn, efternamn, e-post etc)
  • Aktiv anställning på berörd skola, dvs att anställningen har ett startdatum som passerat
  • För undervisande personal brukar även en klass-/gruppkoppling behövas

Elever

  • Fullständig användarinformation (förnamn, efternamn, e-post etc)
  • Aktiv skolplacering
  • I vissa fall behöver eleven även vara kopplad till en aktiv klass och/eller undervisningsgrupp , dvs att startdatumet har passerat

Klasser, grupper eller medlemskap saknas i Skolon

Om du saknar en klass eller grupp i Skolon, börja med att säkerställa att klassen/gruppen är korrekt upplagd med fullständig information i ert elevregister. Klassen/gruppen måste vara aktiva för aktuellt läsår, samt ha ett startdatum som passerat, och ett slutdatum som ännu inte passerat.I en del elevregister måste även klassen/gruppen markeras för att exporteras vidare till externa system. För IST Extens finns t ex ett fält som kallas för "Till LMS" som måste vara ifyllt.

Om det saknas enstaka lärare/elever i en klass eller grupp i Skolon, säkerställ att berörda användare har en placering i grupperna i elevregistret, samt att deras startdatum har passerat.

Uppdatera med korrekt information

Efter att elevregistret uppdaterats med korrekt och fullständig information behöver du vänta till dagen därpå, eftersom integrationen körs under natten. Om du uppdaterat elevregistret och problemet kvarstår - börja med att rådfråga din organisationsadministratör i Skolon. 

Kvarstår problemet är du välkommen att kontakta vår support här.

Notera att Skolon under skol- och terminsstart läser in användare, klasser och grupper 30 dagar framåt i tiden för att säkerställa att all användardata finns på plats redan innan läsåret startat i systemen.


Helpful Unhelpful