Skip to main content

Aktivera funktionen Godkända leverantörer - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Aktivera funktionen Godkända leverantörer

Authors list

Om din organisation har licensmodellen Skolon Total kan du som organisationsadministratör aktivera funktionen Godkända leverantörer. OBS! Innan du aktiverar funktionen Godkända leverantörer, läs denna artikel: Godkända leverantörer - en introduktion

Du godkänner leverantörer och aktiverar funktionen på följande sätt:

Starta Datavisualisering från "Min samling". Klicka på ikonen för Dataskydd.


För att säkerställa att tillgång till verktyg inte avbryts bör du först gå igenom listan med leverantörer. Bocka i de leverantörer du vill godkänna och klicka på Godkänn leverantör. OBS! Verktyg från icke godkända leverantörer kommer inte vara möjliga att öppna för era användare.När du godkänt alla relevanta leverantörer klicka i Tillåt användning endast från era godkända leverantörer.


Läs igenom texten i dialogrutan som öppnas, klicka sedan på Aktivera.


I listan ser du nu vilka leverantörer som du har godkänt och vars verktyg era användare har tillgång till.Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.