Skip to main content

Användardata som behövs - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Användarsynk - Skolon Support

Användardata som behövs

Authors list

Introduktion

För att Skolon skall fungera behövs användardata, denna kan föras över från befintliga system som exempelvis ett elevregister eller ett AD. Även manuell uppladdning av användardata är möjlig. 

Användarsynk

Användarsynken provisionerar Skolon med användardata från ett källsystem, exempelvis elevregister, administrativt system eller ett AD. Viktigt vid valet av källsystem är att så mycket som möjligt av nödvändig data skall finnas på ett ställe.

Den data som behövs är normalt:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Epost
  • Unikt id
  • Roll
  • Klass
  • Undervisningsgrupp
  • Skola

Användarsynkar sätts upp av Skolon i samarbete med er IT-avdelning eller leverantören av ert elevregister/källsystem.

 

 

 

 

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.