Skip to main content

Användarresa - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Översikt - Skolon Support

Användarresa

Authors list

 

En väsentlig del av att skapa en bra användarupplevelse är att det finns en genomtänkt och testad användarresa, dvs en tydligt definierad väg användarna skall gå för att nå sin samling av digitala verktyg.

Beroende på befintlig miljö och infrastruktur kan denna se ut på olika sätt. Här följer några exempel:

  • Inloggning i Google på en Chromebook där Skolon är startsida alternativt Skolon Chrometillägg är utdelat till alla användare.
  • Inloggning via Google, därefter via IdP-länken som läggs i en befintlig portal in i Skolon.
  • Inloggning via kommuninloggning (ADFS eller SkolfederationI i Microsoft Teams, Min samling tillgänglig via Skolons Teams-app.
  • Inloggning via www.skolon.com med användarnamn och lösenord.

Oavsett hur användarresan ser ut är det väsentligt att den är genomtänkt och testad innan Skolon rullas ut i organisationen.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.