Skip to main content

Datavisualisering - PUB-rapport - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Datavisualisering / Dataskydd - Skolon Support

Datavisualisering - PUB-rapport

Authors list

Registrering och rapport över Personuppgiftsbiträdesavtal

I den här vyn har du som organisationsadministratör möjlighet att se vilka leverantörer din huvudman använder verktyg ifrån. Du ser hur många verktyg som används från respektive leverantör, samt hur många användare det är som använt verktyget.

I den sista kolumnen kan du markera om din huvudman tecknat PUB-avtal med leverantören i fråga eller inte. Tryck på tabellraden för att registrera om ett avtal har signerats.

Skolons PUB-rapport funktion sammanställer hur många leverantörer som används och hur många ni ännu inte tecknat ett PUB-avtal med.

 

Observera att ett avtal markeras som signerats i funktionen inte på något sätt är juridiskt bindande. Funktionen är endast till för att du som huvudman ska kunna registerföra vilka leverantörer ni tecknat avtal med. 

 

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.