Skip to main content

Lägga till fler skolor till en användare - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Hantera användare i Skolon - Skolon Support

Lägga till fler skolor till en användare

Authors list

Som organisationsadministratör kan du nu koppla flera skolor till en användare direkt från Skolons administratörsverktyg. Detta är en användbar funktion exempelvis om en skoladministratör skall kunna administrera fler skolor än sin primära skola, om en lärare har undervisning på flera skolor eller om elever har undervisning på mer än en skola.

I adminverktyget, gå in på Användare och välj den användare som skall kopplas mot ytterligare skolor. Klicka på Ändra.


Klicka därefter på Hantera skolor.


I dialogrutan som öppnas kan du markera de skolor användaren skall kopplas mot. Klicka sedan på Spara.


Användaren kan nu byta mellan sina skolor i Min samling. Om användaren har administratörsrättigheter kan denne även byta mellan sina skolor inne i administratörsverktyget.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.