Skip to main content

Orderhistorik - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Skolon Store - Skolon Support

Orderhistorik

Authors list

Under rubriken Orderhistorik hittar du information om tidigare inköp som är gjorda via Skolon.

OBS! Granskning av samtliga organisationens ordrar kan göras av organisationsadmin på organisationsnivå och en enskild skolas ordrar kan granskas på skolnivå av respektive skoladmin.

Listan visar de ordrar som är lagda för den aktuella huvudmannen/skolan. Överst hittar du en översikt på antal ordrar, antal licenser knutna till ordrarna samt deras totala värde. Där under listas ordrarna som kan sorteras på orderdatum(1) samt totalpris (2).


Du kan söka efter en specifik leverantör eller specifikt verktyg samt filtrera listan med avseende på orderdatum, inköpare och budget (inköpsrättighet).


För att se detaljer om en specifik order, klicka på den aktuella orderraden.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.