Skip to main content

Roller och ansvarsfördelning - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Översikt - Skolon Support

Roller och ansvarsfördelning

Authors list

Inom huvudmans projektteam finns vanligtvis nedanstående roller involverade. Bilden visar även vilka resurser hos Skolon dessa roller har access till.


 

Ansvarsfördelningen mellan dessa roller är:

Strygrupp/beställare

 • Beställare av Skolon
 • Övervakar införandet av Skolon
 • Kravställning vid upphandling av verktyg

Projektledare

 • Ansvarar för införandet av Skolon
 • Beslutar om konfiguration av Skolon

Teknikansvarig

 • Har kontakt med IT- Enheten
 • Ansvarar för teknikuppsättningen

Skolonadministratörer

 • Licenshantering
 • Steg 1 användarsupport
 • Kravställning vi inköp av läromedel

Rektorer

 • Kravställning vid inköp av läromedel
 • Information för lärare om Skolon
Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.