Skip to main content

Så här lägger du till Skolon Teams-appen i menyraden - Kunskapsbas / Integrationer / Microsoft Teams - Skolon Support

Så här lägger du till Skolon Teams-appen i menyraden

Authors list

I denna artikel får du veta hur du som administratör lägger till Skolon Teams-appen i Teams menyrad.

Välj Teams apps i meny till vänster, klicka sedan på Manage apps.

Alla appar som finns tillgängliga i Teams visas. Du kan här välja att tillåta eller blockera appar i Microsoft Teams. Sök efter Skolon, därefter kan du tilldela appen.

 

Därefter klickar du på Setup policies och sätter upp en policy för vilka användare som skall ha appen på den aktuella skolan.

Du väljer den grupp som skall ha tillgång och klickar på Add apps.

Policies installeras på användarnivå.

Script krävs för att installera policies.

 

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.