Skip to main content

SAML2 - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Inloggning (IdP) - Skolon Support

SAML2

Authors list

Skolon stödjer SSO via SAML2. För att SSO ska fungera behöver det finnas ett matchande attribut som både i Skolon och i den SAML2 biljetten som skickas in till Skolon.

 

Följ dessa steg för att konfigurera en SAML2 SSO till Skolon:

 1. Lägg till vår metadata och konfigurera för en SAML2-uppsättning mot Skolon med följande information. Det kan variera mellan leverantörer av IDP på vilka URLer som behövs nedan.
  Skolon Metadata: https://ext-idp.skolon.com/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/skolon
  ACS URL:
  https://ext-idp.skolon.com/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-acs.php/skolon
  Entity ID:
  https://ext-idp.skolon.com/

 2. När ni konfigurerat er IDP skicka er metadata samt namnet på det attribut i SAML biljetten som ni har kommit överens med er Skolon representant om.

 3. Er Skolonrepresentant konfigurerar er IDP SSO i Skolon.

 4. Verifiera att inloggningen fungerar.

 

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.