Skip to main content

Se en sammanställning av efterfrågade verktyg - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Verktygshantering - Skolon Support

Se en sammanställning av efterfrågade verktyg

Authors list

Som organisationsadministratör kan du enkelt se en sammanställning över vilka verktyg som efterfrågas i er organisation.

I biblioteket, klicka på knappen Önskemål (OBS! du behöver ha lagt ett eget önskemål på något verktyg för att knappen skall vara aktiv i nuläget).

Via flikarna kan du välja att se dina egna önskemål respektive de önskemål som kommit in från organisationen.


Under Huvudmannens önskemål ser du en lista på önskade verktyg, hur många önskemål som inkommit, hur många demoanvändare av verktyget som finns samt en länk till verktyget sida i biblioteket.


Klicka på ett verktygs rad för att se vilka användare som önskar verktyget.


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.