Skip to main content

Skolons unika inloggningslänk - Kunskapsbas / Införandeguide för huvudman / Integrationer - Skolon Support

Skolons unika inloggningslänk

Authors list

När Skolon sätter upp er inloggningsfunktionen för er organisation skapas en unik inloggningslänk enligt följande: https://ext-idp.skolon.com/a/er_organisation.

Denna länk tar användaren till er inloggningslösning och sedan vidare till Skolons web-app. Om användaren sedan tidigare loggat in via er inloggningslösning tas denne direkt in i Skolon.

Er unika inloggningslänk är lämplig att göra tillgänglig på alla webbplatser som besöks frekvent av era användare.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.