Skip to main content

Starta demo som administratör - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Verktygshantering - Skolon Support

Starta demo som administratör

Authors list

Skolonadministratörer kan nu starta demo åt alla klasser och grupper på skolan direkt från biblioteket eller från skoladmin

Så här gör du från biblioteket:

 1. Logga in i Skolon
 2. Gå till biblioteket
 3. Sök fram det verktyg du vill starta demo för och tryck på "Testa "
 4. Välj vilka klasser eller grupper på skolan som ska få demon - som administratör ser du alla grupper och klasser för hela skolan

 5. Tryck på starta demo
 6. Färdigt!

Så här gör du från "Skoladmin":

 1. Logga in i Skolon
 2. Välj "Skoladmin"
 3. Navigera till "Översikt" under "Verktyg"
 4. Välj det verktyg du vill starta demo för.
 5. Om verktyget har stöd för demo via Skolon syns knappen "Testa ". Om knappen saknas betyder det att verktyget inte har stöd för demo, eller att leverantören inte deltar i pågående initiativ.
 6. Tryck på "Testa " och välj vilka klasser och/eller grupper som ska ha tillgång.
 7. Klicka på Starta demo.

 8. Färdigt!

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.