Skip to main content

Starta distanslektion via Google Meet - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Integrationer - Skolon Support

Starta distanslektion via Google Meet

Authors list

OBS! denna funktion kräver att du som lärare har ett Google-konto och att dina elever har en e-postadress i Skolon som går till en aktiv brevlåda.

 

Som lärare kan du nu starta en Distanslektion via Google Meet direkt från Min samling.

Klicka på Distanslektion-ikonen.

 

I dialogrutan som öppnas fyller du i en titel på lektionen samt väljer datum och tid via respektive fälts väljare. Välj också önskad längd på lektionen. Klicka därefter på Nästa.

 

Nu är det dags att bjuda in deltagare, du kan markera en eller flera av de klasser och grupper du är kopplad till i Skolon. Har du många klasser/grupper kan du söka efter dem.

 

Du kan även välja enskilda användare via fliken Användare eller kombinera grupper och enskilda användare om det behövs för att du skall nå hela din målgrupp. När du valt alla deltagare, klicka på Bjud in.

 

Som avslutning får du en bekräftelse med en länk till Google Meet och även en länk direkt till den specifika mötessidan i Google Meet. Den senare länken kan du kopiera och spara via den lilla dokumentikonen.

Klicka därefter på Stäng.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.