Skip to main content

Validera användardata - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Hantera användare i Skolon - Skolon Support

Validera användardata

Authors list

Användardata hämtas in från ert elevregister eller till exempel ett Microsoft Active Directory (AD). När synken är uppsatt, startad och data kommit in i Skolon är det viktigt att validera den data som lästs in, nedan beskrivs hur detta görs.

För att få access till användardatan i Skolon bör du ha ett organisationsadministratörskonto, då kan du ladda ned en valideringsfil där all er användardata som finns lagrad i Skolon kan granskas på ett överskådligt sätt.  Här hittar du information om hur du  laddar ned denna fil: Exportera valideringsfil.

Du som är skoladministratör kan se inläst data för den eller de skolor du administrerar direkt i Skoladministratörsverktyget. Här hittar du mer information om var du hittar datan: Användare, antal, klass-och grupptillhörighet


Validera användardata

Validering av användardata handlar om att kontrollera att den datan som kommer in till Skolon stämmer. Du hittar inläst data under i adminpanelen under Användare > användare och Användare > grupper. Valideringen av data görs för tre olika datatyper:

 • Användardata 
 • Klasser
 • Grupper

Användardata

För varje skola, kontrollera att användardata i ert källsystem stämmer överens med den som lästs in till Skolon gällande:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn (brukar oftast vara samma som e-post)
 • E-post
 • Roll: (Lärare/elev)

Säkerställ att både elev- och lärarkonton kontrolleras.

Klasser och grupper

För varje skola, kontrollera att följande stämmer för ett par klasser och grupper:

 • namnen är samma som i källsystemet
 • antal elever
 • antal lärare
 • elevkopplingar (dvs att rätt elever finns i klassen/gruppen)
 • lärarkopplingar (dvs att rätt lärare finns i klassen/gruppen)

Dokumentera gärna resultaten, exempelvis i fliken Validering i den checklista som er projektledare har tillgång till.

Så här kan det se ut:

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.