Skip to main content

Översättningslista för pseudonymiserad användardata - Kunskapsbas / Funktioner i Skolon / Mina klasser - Skolon Support

Översättningslista för pseudonymiserad användardata

Authors list

När pseudonymisering av användardata till leverantör är aktiverad kan lärare enkelt sen den aktuella pseudonymen för en klass eller grupp under Lärarrummet/Mina Klasser.

OBS! Pseudonymerna är desamma hos samtliga leverantörer som pseudonymiseringen aktiverats för.För att se elevernas pseudonymer, klicka in på en klass eller grupp. Elevens pseudonym visas under det riktiga namnet. Via skrivarikonen kan du skapa en lista med samtliga elever i klassen listade med såväl riktigt namn som pseudonymer. Denna lista kan du enkelt skriva ut.Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.