Skip to main content

Visa eller dölj Biblioteket för användare - Kunskapsbas / Administrera Skolon / Skolinställningar - Skolon Support

Visa eller dölj Biblioteket för användare

Authors list

På översikten i skoladmin, så kan du under Funktionsinställningar/Startsida mitt på sidan ställa in om Biblioteket skall visas för skolans lärare och elever.

Klicka på Startsida, som du ser är markerat på bilden ovan.

För att ställa in om Biblioteket ska vara tillgängligt och synligt för användarna eller inte, så klickar du på symbolen med de tre prickarna. Du får då upp två knappar: Status för lärare och Status för elever. Klicka på knappen bredvid respektive text för att göra synligt eller stänga av.

Om knappen är blå, så är funktionen påslagen och är den ofärgad så är den avstängd och dold.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.