Skip to main content

April 2024 - News / Release notes - Skolon Support

May 10 2024

April 2024

Authors list

Uppdaterad funktionalitet - Synkar och dataflöden

Fortsatta uppdateringar i funktionalitet för att provisionera användardata till Skolverkets provplattform. Vi har behövt uppdatera och ändra i provisioneringen till Skolverkets provplattform då Skolverkets API:er inte har fungerat enligt deras dokumentation.

Läs mer om funktionerna för att provisionera och ta del av historik på följande supportartiklar:

Ny funktionalitet - komplettering av attribut manuellt

Org.admins och synkansvariga på skolnivå kan nu komplettera de attribut som inte hanteras av en synk manuellt i gränssnittet i Skolon.

Läs mer på artikeln Manuell komplettering av användardata.

Ny funktionalitet - komplettering av attribut via filuppladdning

För de skolhuvudmän som inte har möjlighet att synka in hela eller delar av de attribut som Skolverket kräver för DNP har vi släppt en helt ny funktion för manuell filuppladdning i Synkar och dataflöden.

Läs mer på artikeln Filuppladdning för att skapa eller komplettera användare.

Ny funktionalitet - Beställ och skriv ut dina egna Skolon Pass

För er som använder Skolon Pass blir det nu ännu enklare att beställa och skriva ut era Skolon Pass. Gränssnittet för att lägga beställningar har uppdaterats med ett enklare gränssnitt, och administratörer kan själv ladda ned och skriva ut sina egna Skolon Pass direkt efter beställning!

Läs mer på artikeln Skapa och tilldela Skolon Pass.

Förbättringar - Utökat stöd för hantering av paket

Vi har utökat stödet för våra innehållsleverantörer så de enklare kan skapa och hantera paket via biblioteket och Skolonplattformen. Detta innebär att fler paket kommer finnas tillgängliga för beställning från Skolons bibliotek.


Helpful Unhelpful