Skip to main content

Maj 2024 - News / Release notes - Skolon Support

Jun 3 2024

Maj 2024

Authors list

Uppdaterad funktionalitet - Pris på förfrågan

Leverantörer måste nu fylla i ett ordinarie pris när de svarar på offerter. Detta gör det möjligt för beställare att se sin erhållna rabatt från offertförfarandet.

Förbättringar - Uppdaterad grafisk profil

Skolonplattformen har uppdaterats med ett nytt gränssnitt som en del av den nya grafiska profilen.


Helpful Unhelpful